Zvýšenie Maximálnej Dávky v Nezamestnanosti od 1. júla 2024

Od 1. júla 2024 sa maximálna dávka v nezamestnanosti zvýši:
– 1 457,50 eur pri 31-dňovom mesiaci
– 1 410,50 eur pri 30-dňovom mesiaci

Noví žiadatelia budú dostávať o viac ako 124 eur mesačne viac. Tieto zmeny sa týkajú len nových žiadostí podaných po 1. júli 2024. Poberať dávku je možné najviac 6 mesiacov.

Pre viac info: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:7206637013704265728/?actorCompanyId=70908610