Zmena

Nové sumy stravného sa použijú od 1.9.2022, pričom nadväzujú na vývoj indexov cien v reštauráciách.