Podnikatelia nezabudnite

Od 1. 7. 2022

prichádza do platnosti legislatívna úprava zákona o cenách, ktorou sa vyžaduje, aby všetky prijaté platby za tovar a služby v hotovosti v mene EUR boli zaokrúhľované matematicky na 5 centov. 
Nezabudnite preto kontaktovať výrobcov Vašich eKasa zariadení a aktualizovať.
#superieurfnc