Návrh daňovej reformy je na Slovensku aktuálne diskutovaná téma

Novinky

Minister financií okrem iného predstavil aj návrh zmien v zdaňovaní firiem. Čo konkrétne návrh obsahuje? 👇

💰 zníženie dane z príjmov pre právnické osoby (od 2023) z hodnoty 21 % na 19 %

💰 flexibilné odpisy majetku – vaša firma si bude môcť dodatočne znížiť základ dane až o 50 % tým, že ľubovoľne urýchli odpis produktívneho majetku

💰 skupinové zdaňovanie pre firmy s rovnakými majiteľmi (budete si môcť vysporiadať zisky a straty medzi viacerými firmami)

Ak sa potrebujete zorientovať v daňovej legislatíve alebo hľadáte pomoc v oblasti daní a účtovníctva, neváhajte nás kontaktovať:

👉 info@sfnc.sk

#dane#uctovnictvo#firma#danovareforma#podnikanie#slovensko#follow