• Návrh daňovej reformy je na Slovensku aktuálne diskutovaná téma

    Novinky Minister financií okrem iného predstavil aj návrh zmien v zdaňovaní firiem. Čo konkrétne návrh obsahuje? 👇 💰 zníženie dane z príjmov pre právnické osoby (od 2023) z hodnoty 21 % na 19 % 💰 flexibilné odpisy majetku – vaša firma si bude môcť dodatočne znížiť základ dane až o 50 % tým, že ľubovoľne urýchli odpis produktívneho majetku 💰 skupinové zdaňovanie pre…