Vzniknú povinnosti

Voči Sociálne poistovni až po uplatnení sa na pracovnom trhu.